SRN_ROUGH_FIRESuomessa metsäpaloja on jonkin verran, ja kuivuuden aikana riski nousee. Suurin osa Suomen paloista on alle hehtaarin kokoisia pieniä paloja, ja sekä niiden määrää että kokoa on saatu vuosikymmenien saatossa vähennettyä. Kuivuuden aikana riski nousee huomattavasti, ja siksi on syytä noudattaa varotoimia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Välimeren alueilla ja Australiassa suuret metsäpalot ovat tuhonneet merkittävästi metsää. Paloissa syntyy runsaasti saasteita, ja myös henkilö- sekä omaisuusvahingot ovat mahdollisia.

Paras vinkki tulentekoon on tulen tekeminen vain merkitylle paikalle. Leirintäalueilta löytyy yleensä tulenteko-, nuotio- ja grillauspaikkoja, joihin tulen voi tehdä huoletta. Niiden turvallisuudesta on huolehdittu ja sammuttimia on yleensä saatavilla. Tulentekopaikoilta löytyy useimmiten myös polttopuuta sekä tarvikkeita ruoan laittoon tulen yllä, kuten metallisia koukkuja ja alustoja.

Vapaasti leiriytyessä joka miehen oikeudet kieltävät tulen tekemisen ilman maanomistajan lupaa, ellei kysessä ole hätätapaus. Metsäpalovaaran aikana tulta ei myöskään saa tehdä. Mikäli tulee tarve tai saa luvan tulen tekemiseen, kannattaa suorittaa muutama varotoimi turvallisuuden takaamiseksi. Alustaksi kannattaa valita palamaton alusta, mikäli mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, kannattaa poistaa alueelta risut, oksat, kävyt ja muu palava materiaali noin kolmen metrin alueelta. Tulta varten kannattaa kaivaa noin 20-30cm syvä kuoppa. Aseta kuopan ympärille kiviä. Kuoppaan voi rakentaa nuotion turvallisesti. Säilytä käyttämätön polttopuu kaukana tulesta ja tuulen yläpuolella. Lähellä on hyvä pitää vesisankko ja lapio kaiken varalta.

Anna puiden palaa loppuun asti tuhkaksi, jos mahdollista. Jos tulee kiire lähteä, sammuta nuotio runsaalla vedellä. Älä kastele vain punaisia hiiliä, vaan kaada vettä reilusti koko nuotion päälle kunnes sihinä lakkaa. Liikuttele nuotion jämiä lapiolla ja raaputtele puita varmistaaksesi, että tuli on sammunut joka puolelta. Mikäli käytössä ei ole vettä, sammuta nuotio mullan avulla. Lisää nuotioon multaa tai hiekkaa ja sekoita, kunnes se viilenee. Älä hautaa nuotiota, sillä se saattaa jatkaa palamista ja levitä kasvien juurien kautta ympäristöön.

Nuotioon tai sen lähelle ei kannata laittaa vaarallisia materiaaleja, kuten lasia, aerosolipurkkeja tai tölkkejä. Aerosolit voivat räjähtää ja lasi rikkoontuu pieniksi palasiksi kuumetessaan. Alumiinitölkeistä vapautuu palaessa vaarallisia hiukkasia.